Værd at ‘arbejde’ for

Artikel bragt i Berlingske Business, 4. januar 2009

Nytårsforsæt: 2008 var et turbulent år på det offentlige arbejdsmarked. Der opstod en lidt kedelig og selvforstærkende tendens til at ’tale arbejdspladserne ned’. Nu skal billedet nuanceres.

”Jeg stopper med at ryge, eller det er slut med at spise den kage til eftermiddagskaffen.” Det er atter højtid for diverse nytårsforsæt. De har det med at være personlige, lige vel ambitiøse og glemt efter en måned.

Jeg har derfor et forslag til et kollektivt forsæt med et langsigtet mål. Vi skal have den offentlige sektor ’talt op’. Det seneste år med bl.a. overenskomstforhandlinger og konflikt placerede de offentlige arbejdspladser højt på mediernes dagsorden, men har samtidig tæret på deres image.

Jeg er naturligvis glad for opmærksomheden, for vi står over for nogle store udfordringer i fremtiden med bl.a. mangel på arbejdskraft og øget efterspørgsel på velfærdsydelser. En saglig debat er derfor vigtig. Men ligevægten i debatten tippede lidt i 2008.

Internt er det måske nemt nok at skelne mellem spillet i medierne og hverdagen. Men det er noget andet, når man står udenfor og fx først skal til at vælge uddannelse eller karriere. Vi må ikke undervurdere, hvad et negativt image kan betyde.

Det er et fælles ansvar for offentlige arbejdsgivere, personaleorganisationer, ledere og medarbejdere at få genoprettet balancen. På den enkelte arbejdsplads må det dog begynde hos lederne. Imagepleje og kommunikation kan ofte føles som opgaver, der hører perioder med ekstra overskud til. Det er lige omvendt! Det er en ledelsesmæssig kerneopgave at prioritere, at de gode ting ved at være ansat i det offentlige træder frem. Det kan fx være at synliggøre de mange samfundsnødvendige opgaver, der hver dag varetages i politiet, folkeskolen, ældre- og sygeplejen. Det kan også være at synliggøre de gode udviklingsmuligheder, der er inden for fx forsvaret.

Vi ved, at 8 ud af 10 offentlige ansatte giver udtryk for at være meget motiverede og glade for at gå på arbejde. Der er altså et stort antal mulige ambassadører, som også bør engageres.

Der er masser af positiv vilje tilstede mht. at understøtte en positiv udvikling af den offentlige sektor. Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område endte med et godt resultat, og i efteråret blev der nedsat en lønkommission. Det er mit håb, at dette arbejde kan medvirke til at få aflivet nogle myter om forskellene på det offentlige og private. På en række vigtige punkter er det faktisk helt godt at være offentligt ansat. Samlet skulle de forskellige aspekter gerne bidrage til et positivt image, hvilket jo både er i arbejdsgivers og lønmodtagers interesse.

Men vi kan ikke bare læne os tilbage og vente på resultaterne. Et skadet image kan have længerevarende konsekvenser. Vi skal derfor sætte ind nu. Det handler ikke om at pynte på virkeligheden – blot om, at vi blander os mere i debatten og også får synliggjort de mange positive sider. Det er da et nytårsforsæt, der er værd at arbejde for.

Godt nytår.