Talenter på spring

Artikel bragt i Berlingske Business, 11. maj 2005

Sæt talentudvikling i system

Har du som direktør tilrettelagt din organisation, så der er system i udviklingen af talenter? Har du som medarbejder øje for, at du skal gribe mulighederne for at udfolde dine ressourcer?

Vi har dynger af talent, som vi ikke har udfoldet – og som vi ikke har råd til at lade ligge. Det er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere.

Ledelsen skal skabe rammerne, så medarbejderens ressourcer kan udfoldes til gavn for såvel arbejdspladsen som for medarbejderen selv. Medarbejderen skal bruge rammerne og tage ansvar for egen talent- og karriereudvikling.

Men rammer er for upræcist et ord. Jeg tror, vi må erkende, at hvis talentarbejdet skal rykke, må det sættes i system. Det gælder både i forhold til at afdække de strategisk vigtige talenter, men også i forhold til at skabe rum og udfoldelsesmuligheder for talenterne.

En udfordring for den enkelte

Kompetenceudvikling i bred forstand er ikke passé. Men med talentudvikling får man en mere individuel tilgang til udvikling af medarbejdere.

Det passer fint med den stigende grad af individualisering i samfundet. Den enkelte vil selv og kan selv. Han og hun vil have større indflydelse på eget job og stiller krav om at bruge sine talenter og få en karriere. Det er en god udvikling.

Men det stiller også krav om, at den enkelte bliver mere bevidst om prioriteter i arbejdslivet. Der er brug for øget bevidsthed om egne uudnyttede ressourcer og potentialer. Samtidig handler det om, at man skal være realistisk omkring sit arbejde – og sit liv.

Frem med kvinderne

Der er forholdsvis få kvindelige ledere og for få topledere i private og offentlige virksomheder i Danmark. Her ligger der klart et talentpotentiale, som kan blive til gavn for landet, hvis det bliver forløst.

Mange kvinder har nemlig både talent for og ambitioner om ledelse. Men det er nødvendigt, at de foretager et bevidst tilvalg af ledelseskarrieren

Det er for fattigt at sige, at kvinderne bare skal tage sig sammen og blive bedre til at udtrykke deres ambitioner og gør sig synlige. Man må også forlange af virksomhederne, at de skaber en kultur og nogle rammer, der gør det attraktivt for kvinder at blive ledere.

Det vil jo kun være til gavn for virksomhederne selv, hvis de får foldet talenterne ud.

Karrieremuligheder skal gøres synlige

Karriere er ikke kun noget med ledelse, men i lige så høj grad arbejdet som specialist, projektleder, coach osv.

Ledelsen skal gøre sig bevidst om, hvilke talenter der er brug for i virksomheden, skabe rammerne for systematisk talentudvikling og melde det ud.

Medarbejderne skal være indstillet på at prøve sig selv af med nye opgaver og funktioner og derigennem udvikle nye talenter.

Der er mange måder at gribe arbejdet med talent- og karriereudvikling an på. Men hvis vi i Danmark skal skabe talentudvikling i verdensklasse, skal vi inspirere hinanden på tværs af den offentlige og den private sektor.

Nytænkning og innovation bliver nemlig til med inspiration fra dem, der har andre vilkår og traditioner end vi selv. Det kan give os et skub til at finde og udvikle talenter på nye og andre måder – og måske også finde og udvikle andre typer talent end hidtil.