Sygdom: Det er da noget, vi taler om – bare ikke med chefen

Artikel bragt i Berlingske Business

Bør en chef ringe hjem til en syg medarbejder for at høre, hvordan det går? Kan medarbejderen ærligt fortælle sin chef, hvordan han har det. Er man enten rask eller syg? Der er behov for, at vi gør op med den udbredte berøringsangst, der opstår, når medarbejdere bliver syge.

Sygefraværet på det danske arbejdsmarked er generelt stigende – og samtidig mangler vi arbejdskraft. Hvis vi kan blive bedre til at håndtere sygefravær, er der en potentiel gevinst som både medarbejderen og arbejdspladsen kan lukrere på.

Der er allerede søsat mange gode tiltag i såvel det private som det offentlige. Men et af de vigtigste forhold, når det gælder sygefravær, kan ikke dikteres fra centralt hold – det drejer sig om relationen mellem chefen og den syge medarbejder.

Der er positive tendenser til, at chef og medarbejder, når det eksempelvis gælder løn, arbejdstid eller barsel, i samarbejde finder frem til nogle fleksible løsninger, begge parter har gavn af. Men det samme gør sig ikke gældende, når det handler om sygdom.

Drop berøringsangsten – dialog skaber muligheder

Det er min opfattelse, at den største hurdle i forhold til at nedbringe sygefravær er en udbredt berøringsangst. Det er umiddelbart forståeligt nok, for der er flere faldgruber ved eksempelvis at ringe en syg medarbejder op. Stresser man vedkommende til at komme for tidligt tilbage, mistænkeliggør man den syge, eller virker det påtaget bekymret?

Jeg tror, vi ledere må spørger os selv, om vi egentlig er gode nok til at håndtere situationen? For den værste af de faldgruber vi kan falde i, er ikke at tage kontakt pga.  en misforstået hensynstagen til medarbejderen.

Vær fleksibel

Den traditionelle opfattelse, at sygdom er et privat anliggende, som andre ikke skal blande sig i, er under opløsning. Vi fortæller gerne familie, venner og kolleger om vores forskellige skavanker. Men i relation til chefen er det pludselig en anden snak.

Det er naturligvis en privat sag, hvad den enkelte fejler. Men spørgsmålet er, om der er forhold på arbejdspladsen, der kan justeres, så den sygemeldte hurtigere kan vende tilbage til arbejdspladsen. Det kan eventuelt være på nedsat tid eller med andre arbejdsopgaver i en periode.

Sygefravær helbreder ikke i sig selv

Jeg vil gerne understrege, at man ikke nødvendigvis bliver rask, bare fordi man holder sig borte fra arbejdspladsen. Tværtimod er der en række eksempler på sygdomsforløb – f.eks. i forbindelse med ryglidelser eller stress – der har haft en bedre udgang ved en mindre eller tilpasset tilknytning til arbejdspladsen. Det kan forskningen på området også dokumentere.

Som chef er der ingen grund til at krympe sig ved tanken om en individuel dialog om sygefravær. For det første er det langt fra alle medarbejdere, der har behov for en samtale, så arbejdsbyrden er til at overse. På statens område viser statistikken eksempelvis, at knap 40 pct. af alle medarbejderne slet ingen sygedage har. For det andet kan åben dialog betyde, at vi undgår misforståelser og mistænkeliggørelse begge veje.

“Sygdom er hver mands herre” siger et gammelt ordsprog, men de problemer, man kan tale om, er det nu engang nemmere at finde løsninger på.