Ledelse med cykelsko

Artikel bragt i Berlingske Business

Tager du cykelsko på, når du hopper på cyklen, får du mest mulig kraft ud af hvert tråd. Vi skal fremme ledelse med cykelsko og nedtone den forældreagtige leder-omsorg.

De fleste forældre kender det. Man bestræber sig på at få det hele til at glide, men pludselig går det op for én, at man er i færd med at blive et serviceorgan for sine børn. Vi har i Personalestyrelsen netop afholdt vores store årlige konference for linjeledere og personalechefer i staten. Flere gange undervejs blev der peget på en begyndende tendens, vi bør være på vagt overfor: Velmenende ledere, der vimser rundt om deres medarbejdere, som var de deres krævende teenagerbørn. For det første ender en sådan leder – nøjagtig som forældrene vil gøre det – med at slide sig op. For det andet er det stik modsat af at lede.

Jeg ser tendensen opstå på arbejdspladser, hvor lederen stort set har overtaget ansvaret for både arbejdspladsens og den enkelte medarbejders udvikling. Lederen præsenterer udviklingsforslag, indkalder til MUS og bruger i det hele taget meget tid på at pleje den enkelte. Måske er det ved at blive for meget af det gode?

Når det fx gælder moderne børneopdragelse, taler vi om at opdrage børnene til at blive selvstændige individer og ikke ’kvæle’ dem i omsorg. Samme risiko gælder vel også mht. medarbejdere? For megen leder-omsorg kan ikke bare risikere at indlulle medarbejderne i en form for initiativfattig magelighed, men også at kvæle deres drivkraft til at bringe nye ideer i spil. Det handler om at turde kaste medarbejderne ud på det, der ligner dybt vand – for de vil gerne udfordres og tage ansvar. Det kan fx ligestilles med de unge, der tager en jordomrejse. Nogle af dem har dårligt lært at lave mad eller sætte en vask over, når de er modne til at flytte hjemmefra. Pludseligt vender de hjem fra en længere rejse og både kan og vil stå på egne ben.

Det er i organisationens – og i mange tilfælde også lederens – interesse at frisætte medarbejderen. Man kan sammenligne det med at cykle med eller uden cykelsko. Når du tramper løs i pedalerne uden cykelsko, får du kun overført kraft, når du træder ned. Har du derimod iført dig et par cykelsko, så du er fastspændt til pedalerne, kommer der både kraft, når du træder ned, og når du trækker op. Den samme dynamik bør organisationen være opmærksom på at skabe. Vi skal så at sige skabe en kultur, der har cykelskoene på og får mest muligt ud af hvert tråd. Selvfølgelig skal ledelsen kunne give retning og energi oppe fra og ned. Men det handler også om at udnytte potentialet nede fra og op.

Men hvordan skaber vi så en sådan kultur? Et vigtigt skridt – eller tråd – er, at lederen ikke forvandler sig til cykelholdets vandbærer. Lederens opgave er at lægge den rigtige taktik og få iscenesat holdets ressourcer og særlige kompetencer helt rigtigt, så målstregen krydses i rette tid. I stigende grad bliver der brug for, at de innovative ideer når helt op til lederen og driver organisationen frem. Og at sikre muligheden for det fuldendte tråd er en ledelsesopgave, men det kræver, at vi som ledere evner at give slip.